Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 9. veebruari 2012. aasta määrus – Zur Oven-Krockhaus versus komisjon

(kohtuasi F-47/11)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 252, 27.8.2011, lk 56.