Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-9 ta’ Frar 2012 – Zur Oven-Krockhaus vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-47/11) 1

Lingwa tal-kawża : il-Ġermaniż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara ftehim bonarju.

____________

1 ĠU C 252, 27.08.2011, p. 56.