Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 18. dubna 2012 – Buxton v. Parlament

(Věc F-50/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Udělování bodů za zásluhy – Hodnotící posudek – Částečný pracovní úvazek – Rovné zacházení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Dawn Cheryl Buxton (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Alves a N. B. Rasmussen, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí OOJ, kterým byl žalobkyni udělen jen jeden bod za zásluhy v rámci hodnocení za rok 2009.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Dawn Cheryl Buxton ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

____________

1 Úř. věst. C 186, 25.6.2011, s. 36.