Language of document :

Üldkohtu presidendi 12. juuli 2021. aasta määrus – Jalkh versus parlament

(kohtuasi T-230/21 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine – Institutsiooniõigus – Euroopa Parlamendi liige – Privileegid ja immuniteedid – Parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmine – Täitmise peatamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat F. Wagner)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: N. Lorenz ja A.-M. Dumbrăvan)

Ese

ELTL artikli 278 alusel esitatud taotlus peatada parlamendi 25. märtsi 2021. aasta otsuse P9_TA(2021)0092 täitmine, mis puudutab hageja puutumatuse äravõtmise taotlust [2020/2110(IMM)].

Resolutsioon

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________