Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. studenoga 2020. uputio High Court of Justice (England and Wales) – SS/MCP

(predmet C-603/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SS

Tuženik: MCP

Prethodno pitanje

Zadržava li država članica vremenski neograničenu nadležnost na temelju članka 10. Uredbe br. 2201/2003 1 ako je dijete s uobičajenim boravištem u toj državi članici nezakonito odvedeno u treću državu (ili je u njoj zadržano) u kojoj je, nakon takvog odvođenja (ili zadržavanja), zatim steklo uobičajeno boravište?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (SL 2003., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133. i ispravak SL 2014., L 46, str. 22.)