Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 9. března 2021 – RW v. Österreichische Post AG

(Věc C-154/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: RW

Žalovaná: Österreichische Post AG

Předběžná otázka

Je třeba vykládat čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení 2016/6791 v tom smyslu, že se omezuje nárok na informaci o kategoriích příjemců, pokud konkrétní příjemci u plánovaných zpřístupnění ještě neexistují, avšak nárok na poskytnutí informace se musí povinně rozšířit na příjemce těchto zpřístupnění, pokud údaje již byly zpřístupněny?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)