Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 12.12.2012 - Ghigna v. komissio

(Asia F-27/12)1

Oikeudenkäyntikieli: italia

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 184, 23.6.2012, s. 22.