Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2012 - Ghigna/Komisia

(vec F-27/12)

Jazyk konania: taliančina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012, s. 22.