Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 25. lipnja 2013. – Marcuccio protiv

Komisije

(Predmet F-28/12)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 174 od 16.6.2012., str. 31.