Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 25. junija 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-28/12)1

(Javni uslužbenci – Zahteva za izbris stavka iz zdravniškega poročila – Poškodba ali poklicna bolezen – Zavrnitev zahtevka z molkom organa)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in G. Gattinara, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke, da se izbriše stavek iz zdravniškega poročila z dne 28. februarja 2008, da se pošlje novo in popravljeno mnenje zdravniku, ki ga je izbrala tožeča stranka in da se na splošno iz spisa o nesreči tožeče stranke na delovnem mestu na splošno izbriše vsakršno informacijo, za katero tožeča stranka meni, da je napačna, namreč da se je za beli prah, s katerim je prišla v stik tožeča stranka, nazadnje izkazalo, da je prah kopije časopisa, na katerega je bila naročena tožeča stranka.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

3.    L. Marcuccio plača Sodišču za uslužbence Evropske unije 2000 EUR.

____________

1 UL C 174, 16.6.2012, str. 31.