Language of document :

Žaloba podaná dne 23. února 2012 – ZZ v. ECB

(Věc F-26/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí ECB zamítající žádosti žalobce o přístup k dokumentům a návrh na náhradu škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ECB zamítající žádosti žalobce o přístup k dokumentům, a to rozhodnutí ze dne 21. června 2011, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o přístup k dokumentům, rozhodnutí generálního ředitele ze dne 12. srpna 2011 a rozhodnutí předsedy Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2011;

uložit ECB povinnost zaplatit náhradu nemajetkové újmy vyčíslené ex aequo et bono na 10 000 EUR;

uložit ECB náhradu nákladů řízení.