Language of document :

Talan väckt den 23 februari 2012 – ZZ mot ECB

(Mål F-26/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokat S. Pappas)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan dels om ogiltigförklaring av ECB:s beslut att avslå sökandens begäran om tillgång till handlingar, dels om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara ECB:s beslut att inte bevilja sökanden tillgång till handlingar, det vill säga beslut av den 21 juni 2011 om avslag på sökandens begäran att få tillgång till handlingar, generaldirektörens beslut av den 12 augusti 2011 och Europeiska centralbankens ordförandes beslut av den 12 december 2011,

förplikta ECB att utge ersättning för sökandens ideella skada som uppgår till 10 000 euro, i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono), och

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.