Language of document :

Žaloba podaná dne 24. února 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-27/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: R. Ferlin, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o vyloučení žalobce z výběrového řízení EPSO COM/AD/02/10- AD7

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské komise R/718/11 ze dne 21. listopadu 2011;

podpůrně zrušit výběrové řízení v plném rozsahu;

uložit Komisi, aby uhradila částku 50 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.