Language of document :

Sag anlagt den 24. februar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-27/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat R. Ferlin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til udvælgelsesprøve EPSO/COM/AD/02/10 – AD7.

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissiones afgørelse nr. R/718/11 af 21. november 2011 annulleres.

Subsidiært annulleres hele udvælgelsesprøven.

Kommissionen tilpligtes at betale et beløb på 50 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.