Language of document :

24. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-27/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat R. Ferlin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus kõrvaldada hageja konkursilt EPSO/COM/AD/02/10−AD7

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Komisjoni 21. novembri 2011. aasta otsus nr R/718/11;

teise võimalusena tühistada konkursi tulemused tervikuna;

mõista komisjonilt mittevaralise kahju eest välja 50 000 euro suurune summa;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.