Language of document :

Tožba, vložena 24. februarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-27/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: R. Ferlin, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o izključitvi tožeče stranke iz natečaja EPSO/COM/AD/02/10-AD7.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe Evropske komisije z dne 21. novembra 2011, št.  R/718/11;

Podredno, razveljavi naj se celoten natečaj;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 50.000 EUR iz naslova povračila nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpela;

Toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka in odvetniških stroškov.