Language of document :

Жалба, подадена на 29 март 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-28/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на молбата на жалбоподателя, на първо място, за заличаване на едно изречение от медицинския доклад от 28 февруари 2008 г., второ, искане за изпращане на коригирания в този смисъл медицински доклад на избрания от жалбоподателя лекар, и, на трето място, по-общо, искане за заличаване от преписката, свързана с трудовата злополука, на всяка информация, свързана с невярната, както повтаря жалбоподателят, констатация, че прахът, с който жалбоподателят е бил в контакт, е бил белият прах от екземпляр от вестник, за който той бил абониран.

Искания на жалбоподателя

да отмени отказа на исканията, предявени в подадената на 23 декември 2010 г. от жалбоподателя жалба;

доколкото е необходимо, да отмени отказа на административната жалба от 10 юли 2011 г., подадена срещу решението за отказ на неговата молба от 23 декември 2010 г.

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.