Language of document :

Sag anlagt den 29. marts 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-28/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den stiltiende afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens anmodning om for det første at slette en sætning fra lægeerklæringen af 28. februar 2008, for det andet om at den således berigtigede erklæring fremsendes til den læge, som sagsøgeren har valgt, og for det tredje om fra sagsøgerens arbejdsskadesag generelt at slette enhver oplysning vedrørende den omstændighed, som sagsøgeren hævder er forkert, at det hvide pulver, som sagsøgeren har været i berøring med, efterfølgende har vist sig at være hvidt støv fra en udgave af en avis, som sagsøgeren abonnerede på

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om at meddele afslag på sagsøgerens anmodning af 23. december 2010 annulleres.

Om fornødent annulleres afslaget på klagen af 10. juli 2011 over afgørelsen om at meddele afslag på anmodningen af 23. december 2010.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.