Language of document :

Kanne 29.3.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-28/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ensiksi kantajan hakemuksen hylkäämisestä tehty implisiittinen päätös on kumottava, toiseksi eräs virke on poistettava 28.2.2008 päivätystä lääkärintodistuksesta, kolmanneksi näin oikaistu lääkärintodistus on lähetettävä kantajan valitsemalle lääkärille, neljänneksi työtapaturmaa koskevasta asiakirja-aineistosta on yleensäkin poistettava kaikki kantajan väärinä pitämät tiedot siitä, että jauhe, jonka kanssa kantaja oli joutunut kosketuksiin, oli lopulta osoittautunut valkoiseksi jauheeksi, joka oli peräisin kantajan tilaamasta sanomalehdestä.

Vaatimukset

Kantajan 23.12.2010 päiväämän hakemuksen hylkäävä päätös on kumottava

Quatenus opertet, kantajan 23.12.2010 päiväämän hakemuksen hylkäävästä päätöksestä tehdyn valituksen hylkäävä päätös on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.