Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. aprilli 2016. aasta määrus – Hill jt versus komisjon

(kohtuasi F-29/15)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 133, 5.5.2012, lk 31.