Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 18. aprīļa rīkojums – Hill u.c./Komisija

(lieta F-29/12) 1

Tiesvedības valoda – franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 133, 5.5.2012., 31. lpp.