Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Cauzele conexate C316/16 și C424/16

B
împotriva
Land BadenWürttemberg

și

Secretary of State for the Home Department
împotriva
Franco Vomero

(cereri de decizie preliminară formulate de Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg și de Supreme Court of the United Kingdom)

„Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii Europene – Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre – Directiva 2004/38/CE – Articolul 28 alineatul (3) litera (a) – Protecția sporită împotriva expulzării – Condiții – Dreptul de ședere permanentă – Ședere în statul membru gazdă în cei zece ani anteriori deciziei de expulzare de pe teritoriul statului membru în cauză – Perioadă de detenție – Consecințe în ceea ce privește continuitatea șederii de zece ani – Raportul cu aprecierea globală a unei legături de integrare – Momentul în care intervine aprecierea respectivă și criteriile care trebuie luate în considerare în cadrul acesteia”

Sumar – Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 aprilie 2018

1.        Cetățenia Uniunii – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Directiva 2004/38 – Restrângerea dreptului de intrare și a dreptului de ședere pentru motive de ordine publică sau de siguranță publică – Protecție împotriva expulzării – Condiție – Ședere în cei zece ani anteriori deciziei de expulzare – Condiție de aplicare – Persoană interesată care dispune de un drept de ședere permanentă

[Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 16 și art. 28 alin. (2) și alin. (3) lit. (a)]

2.        Cetățenia Uniunii – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Directiva 2004/38 – Restrângerea dreptului de intrare și a dreptului de ședere pentru motive de ordine publică sau de siguranță publică – Protecție împotriva expulzării – Condiție – Ședere în cei zece ani anteriori deciziei de expulzare – Perioadă de ședere continuă calculată în sens invers, începând cu data deciziei de expulzare

[Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 28 alin. (3) lit. (a)]

3.        Cetățenia Uniunii – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Directiva 2004/38 – Restrângerea dreptului de intrare și a dreptului de ședere pentru motive de ordine publică sau de siguranță publică – Protecție împotriva expulzării – Condiție – Întrerupere a continuității șederii în statul membru gazdă printro perioadă de detenție – Perioadă de ședere continuă de zece ani anterioară perioadei de detenție – Apreciere globală a legăturilor de integrare cu statul membru

[Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 28 alin. (3) lit. (a)]

4.        Cetățenia Uniunii – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Directiva 2004/38 – Restrângerea dreptului de intrare și a dreptului de ședere pentru motive de ordine publică sau de siguranță publică – Protecție împotriva expulzării – Condiție – Ședere în cei zece ani anteriori deciziei de expulzare – Momentul aprecierii – Data adoptării deciziei de expulzare

[Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 27 alin. (2) al doilea paragraf și art. 28 alin. (3) lit. (a)]

1.      Articolul 28 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE trebuie interpretat în sensul că beneficiul protecției împotriva expulzării de pe teritoriu prevăzute de dispoziția menționată este subordonat condiției ca persoana în cauză să aibă un drept de ședere permanentă în sensul articolului 16 și al articolului 28 alineatul (2) din această directivă.

(a se vedea punctul 61 și dispozitiv 1)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 64-66)

3.      Articolul 28 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/38 trebuie interpretat în sensul că, în cazul unui cetățean al Uniunii care execută o pedeapsă privativă de libertate și împotriva căruia este adoptată o decizie de expulzare, condiția de a fi avut „reședința în statul membru gazdă în cei zece ani anteriori”, enunțată de această dispoziție, poate fi îndeplinită în măsura în care o apreciere globală a situației persoanei în cauză, ținând seama de toate aspectele relevante, conduce la concluzia că, în pofida detenției menționate, legăturile de integrare create de persoana în cauză cu statul membru gazdă nu au fost rupte. Printre aceste aspecte figurează în special intensitatea legăturilor de integrare create cu statul membru gazdă înainte de privarea de libertate a persoanei în cauză, natura infracțiunii care a justificat perioada de detenție și împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, precum și conduita persoanei în cauză în perioada de detenție.

(a se vedea punctul 83 și dispozitiv 2)

4.      Articolul 28 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/38 trebuie interpretat în sensul că aspectul dacă o persoană îndeplinește condiția de a fi avut „reședința în statul membru gazdă în cei zece ani anteriori”, în sensul dispoziției menționate, trebuie apreciat la data la care este adoptată decizia de expulzare inițială.

(a se vedea punctul 95 și dispozitiv 3)