Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 17. novembril 2020 – GE Aircraft Engine Services Ltd versus The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(kohtuasi C-607/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: GE Aircraft Engine Services Ltd

Vastustaja: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Eelotsuse küsimused

Kas see, kui maksukohustuslane annab töötajate tunnustamise programmi raames oma tulemuslikele töötajatele kolmandatest isikutest jaemüüjate kuponge, on käsitatav teenuse osutamisena „tema enda või tema töötajate isiklikuks tarbeks või üldiselt muul kui ettevõtluse eesmärgil“ käibemaksudirektiivi1 artikli 26 lõike 1 punkti b tähenduses?

Kas vastust esimesele küsimusele mõjutab asjaolu, et maksukohustuslasel on töötajatele ostukupongide andmisel ettevõtlusega seotud eesmärk?

Kas vastust esimesele küsimusele mõjutab asjaolu, et töötajatele antud ostukupongid on nende isiklikuks kasutamiseks ja töötajad võivad neid kasutada isiklikel eesmärkidel?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).