Language of document :

2021 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Europos Parlamentas

(Byla C-137/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovo reikalavimai

pripažinti, kad nepriėmusi deleguotojo akto pagal Reglamento 2018/18061 7 straipsnio f punktą, Komisija pažeidė Sutartį;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu, t. y. Sutarčių pažeidimu.

Parlamento teigimu, Komisija privalėjo priimti deleguotąjį aktą pagal Reglamento 2018/1806 7 straipsnio f punktą. 2020 m. spalio 22 d. rezoliucija Parlamentas ragino Komisiją tokį aktą priimti. Kadangi Komisija nepriėmė deleguotojo akto iki 2020 m. gruodžio 22 d., Parlamentas nusprendė pareikšti ieškinį dėl neveikimo pagal SESV 265 straipsnį.

____________

1 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 303, 2018, p. 39).