Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Saarbrücken (Germania) la 26 octombrie 2020 – Koch Media GmbH/FU

(Cauza C-559/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Saarbrücken

Părțile din procedura principală

Apelantă-reclamantă: Koch Media GmbH

Intimat-pârât: FU

Întrebările preliminare

a)     Articolul 14 din Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală1 trebuie interpretat în sensul că această dispoziție include onorariile de avocat necesare ca fiind „cheltuieli de judecată” sau „alte cheltuieli” care sunt suportate de titularul unor drepturi de proprietate intelectuală în sensul articolului 2 din Directiva nr. 2004/48 atunci când invocă - prin intermediul unei puneri în întârziere pe cale extrajudiciară – dreptul la încetarea încălcării drepturilor sale împotriva autorului încălcării?

b)     În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare litera (a): Articolul 13 din Directiva nr. 2004/48 trebuie interpretat în sensul că această dispoziție include onorariile de avocat menționate la prima întrebare litera (a) ca daune-interese?

a)    Dreptul Uniunii, în special în ceea ce privește:

articolele 3, 13 și 14 din Directiva nr. 2004/48;

articolul 8 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională2 și

articolul 7 din Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată)3

trebuie interpretat în sensul că titularul unor drepturi de proprietate intelectuală în sensul articolului 2 din Directiva nr. 2004/48 are dreptul, în principiu, la rambursarea integrală a onorariilor de avocat menționate la prima întrebare litera (a) sau, în orice caz, a unei părți adecvate și substanțiale a acestora, chiar dacă:

încălcarea în cauză a fost săvârșită de o persoană fizică în afara activității sale profesionale sau comerciale și

o reglementare națională prevede, într-un astfel de caz, că asemenea onorarii de avocat pot fi, de regulă, rambursate numai pe baza unei valori reduse a obiectului litigiului?

b)     În cazul în care răspunsul la a doua întrebare litera (a) este afirmativ: dreptul Uniunii menționat la a doua întrebare litera (a) trebuie interpretat în sensul că poate fi avută în vedere o excepție de la principiul menționat la a doua întrebare litera (a), potrivit căruia titularului drepturilor trebuie să i se ramburseze integral onorariile de avocat menționate la prima întrebare litera (a), sau, în orice caz, o parte adecvată și substanțială a acestora,

în considerarea altor factori (precum actualitatea operei, durata publicării și săvârșirea încălcării de către o persoană fizică în afara activității sale profesionale sau comerciale),

chiar dacă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în sensul articolului 2 din Directiva nr. 2004/48 constă în partajarea de fișiere, așadar punerea la dispoziția publicului a operei prin oferirea cu titlu gratuit a posibilității de descărcare (download) tuturor participanților pe o platformă de schimb cu acces liber fără Digital Rights Management?

____________

1 JO 2004, L 157, p. 45, Ediție special, 17/vol. 2, p. 56.

2 JO 2001, L 167, p. 10, Ediție special, 17/vol. 1, p. 230.

3 JO 2009, L 111, p. 16.