Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal correctionnel de Limoges (Francie) dne 23. října 2020 – Trestní řízení proti DS

(Věc C-557/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal correctionnel de Limoges

Účastníci původního řízení

DS

Za přítomnosti: Union française des maréchaux-ferrants

Usnesením ze dne 16. března 2021 prohlásil Soudní dvůr (šestý senát) žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podanou tribunal correctionnel de Limoges (trestní soud v Limoges, Francie) rozhodnutím ze dne 11. září 2020 za zjevně nepřípustnou.

____________