Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 23. oktobrī iesniedza Tribunal correctionnel de Limoges (Francija) – kriminālprocess pret DS

(Lieta C-557/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal correctionnel de Limoges

Pamatlietas puses

DS

piedaloties: Union française des maréchaux-ferrants

Ar 2021. gada 16. marta rīkojumu Tiesa (sestā palāta) ir atzinusi, ka lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko ar 2020. gada 11. septembra lēmumu ir iesniegusi Tribunal correctionnel de Limoges (Francija), ir acīmredzami nepieņemams.

____________