Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal correctionnel de Limoges (Frankrijk) op 23 oktober 2020 – strafprocedure tegen DS

(Zaak C-557/20)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal correctionnel de Limoges

Partij in de strafzaak

DS

in tegenwoordigheid van: Union française des maréchaux-ferrants

Bij beschikking van 16 maart 2021 heeft het Hof (Zesde kamer) het verzoek om een prejudiciële beslissing dat is ingediend door de tribunal correctionnel de Limoges (rechter in eerste aanleg, bevoegd voor bepaalde strafzaken, Limoges, Frankrijk) bij beslissing van 11 september 2020, kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

____________