Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.6.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverfassungsgericht – Saksa) – Peter Gauweiler ym. v. Deutscher Bundestag

(Asia C-62/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Talous- ja rahapolitiikka – Eurojärjestelmän rahapoliittisia suoria kauppoja valtion joukkolainojen jälkimarkkinoilla koskevista tietyistä teknisistä ominaisuuksista tehdyt Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätökset – SEUT 119 ja SEUT 127 artikla – EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivalta – Rahapolitiikan välittymismekanismi – Hintatason vakauden ylläpitäminen – Oikeasuhteisuus – SEUT 123 artikla – Euroalueen jäsenvaltioita koskeva keskuspankkirahoituksen kielto)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverfassungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber ym., Johann Heinrich von Stein u.a. ja Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Vastaaja: Deutscher Bundestag

Muu osapuoli: Bundesregierung

Tuomiolauselma

SEUT 119 artiklaa, SEUT 123 artiklan 1 kohtaa ja SEUT 127 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (N:o 4) 17–24 artiklaa on tulkittava siten, että niissä annetaan Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ) oikeus ottaa käyttöön Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston 5. ja 6.9.2012 pidetyn 340. kokouksen pöytäkirjassa mainitussa lehdistötiedotteessa julkistetun kaltainen ohjelma valtioiden velkakirjojen ostamiseksi jälkimarkkinoilla.

____________

1 EUVL C 129, 28.4.2014.