Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 16. lipnja 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverfassungsgericht - Njemačka) – Peter Gauweiler i dr. protiv Deutscher Bundestaga

(predmet C-62/14)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Ekonomska i monetarna politika – Odluke Upravnog vijeća Europske središnje banke (ESB) o određenim tehničkim značajkama izravnih monetarnih transakcija Eurosustava za kupnju državnih vrijednosnica na sekundarnim tržištima – Članci 119. i 127. UFEU-a – Ovlasti ESB-a i Europskog sustava središnjih banaka – Prijenosni kanali monetarne politike – Održavanje stabilnosti cijena – Proporcionalnost – Članak 123. UFEU-a – Zabrana monetarnog financiranja država članica europodručja)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Budesverfassungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber i dr., Johann Heinrich von Stein i dr., Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag Tuženik: Deutscher Bundestag     Uz sudjelovanje: BundesregierungIzrekaČlanak 119., članak 123. stavak 1. i članak 127. stavke 1. i 2. UFEU-a te članke 17. do 24. Protokola (br. 4) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke treba tumačiti na način da dopuštaju Europskom sustavu središnjih banaka (ESSB) donošenje programa kupnje državnih vrijednosnica na sekundarnim tržištima poput onog najavljenog u priopćenju za medije koje je navedeno u zapisniku 340. sjednice Upravnog vijeća

Europske središnje banke (ESB)

održane 5. i 6. rujna 2012.

____________

1

SL C 1

29, 28.4.2014.