Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 14.3.2017 – ADDE v. parlamentti

(Asia T-48/17 R)

(Välitoimet – Poliittisen puolueen rahoittaminen – Institutionaalinen oikeus – Pankkitakaus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Defalque)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: C. Burgos ja S. Alves)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 278 ja SEUT 279 artiklaan perustuva vaatimus välitoimien määräämisestä vapautuksen saamiseksi velvollisuudesta asettaa pankkitakaus edellytyksenä sellaisen avustuksen ennakkomaksulle, joka perustuu 15.12.2016 tehtyyn parlamentin päätökseen FINS-2017-13, joka liittyy kantajalle myönnettyyn rahoitukseen

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________