Language of document : ECLI:EU:T:2017:170

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 14. marts 2017 –
ADDE mod Parlamentet

(Sag T-48/17 R)

»Særlige rettergangsformer – finansiering af et politisk parti – regler for institutionerne – bankgaranti – ingen uopsættelighed«

1.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – »fumus boni juris« – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – kumulativ karakter – afvejning af samtlige interesser i sagen – rækkefølge for undersøgelse og metode til efterprøvelse – skønsbeføjelse for dommeren i sager om foreløbige forholdsregler

(Art. 256, stk. 1, TEUF, art. 278 TEUF og 279 TEUF; Rettens procesreglement, art. 156, stk. 4)

(jf. præmis 8-11)

2.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – betingelser – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – bevisbyrde – økonomisk tab – situation, der kan bringe det sagsøgende selskabs eksistens i fare eller uigenkaldeligt ændre dets stilling på markedet – vurdering under hensyntagen til situationen for den koncern, som det tilhører

(Art. 256, stk. 1, TEUF, art. 278 TEUF og 279 TEUF; Rettens procesreglement, art. 156, stk. 4)

(jf. præmis 15)

3.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – udsættelse af gennemførelsen af forpligtelsen til at stille en bankgaranti som betingelse for, at en bøde ikke straks inddrives – betingelser – usædvanlige omstændigheder – bevisbyrde

(Art. 278 TEUF; Rettens procesreglement, art. 156, stk. 4)

(jf. præmis 16 og 20-22)

Angående

Søgsmål baseret på artikel 278 og artikel 279 TEUF med påstand om anordning af foreløbige forholdsregler med henblik på at opnå fritagelse fra forpligtelsen til at oprette en bankgaranti som sikkerhed for forfinansiering af den støtte, der følger af Parlamentets afgørelse FINS-2017-13 af 15. december 2016 om den finansiering, der er tildelt sagsøgeren.

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler forkastes.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.