Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – ADDE v. Parlament

(Věc T-48/17)1

„Institucionální právo – Evropský parlament – Rozhodnutí prohlašující určité výdaje politické strany za nezpůsobilé pro účely grantu na rok 2015 – Rozhodnutí o poskytnutí grantu na rok 2017 a o předběžném financování do výše 33 % maximální částky grantu a povinnosti zřídit bankovní záruku – Povinnost jednat nestranně – Právo na účinnou procesní obranu – Finanční nařízení – Prováděcí pravidla k finančnímu nařízení – Nařízení (ES) č. 2004/2003 – Proporcionalita – Rovné zacházení“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Brusel, Belgie) (zástupci: původně L. Defalque a L. Ruessmann, poté M. Modrikanen a nakonec Y. Rimokh, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: C. Burgos a S. Alves, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 21. listopadu 2016, kterým se určité výdaje prohlašují za nezpůsobilé pro účely grantu na rozpočtový rok 2015, a na zrušení rozhodnutí Parlamentu FINS-2017-13 ze dne 12. prosince 2016 o poskytnutí grantu žalobkyni na rok 2017 v rozsahu, v němž se tímto rozhodnutím předběžné financování omezuje na 33 % maximální částky grantu s výhradou zřízení bankovní záruky.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Parlamentu ze dne 21. listopadu 2016, kterým se určité výdaje prohlašují za nezpůsobilé pro účely grantu na rozpočtový rok 2015, se zrušuje.

Návrh na zrušení rozhodnutí Parlamentu FINS-2017-13 ze dne 12. prosince 2016 o poskytnutí grantu na rozpočtový rok 2017 žalobkyni se zamítá.

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL a Evropský parlament ponesou vlastní náklady řízení, včetně nákladů řízení o předběžném opatření.

____________

1 Úř. věst. C 78, 13.3.2017.