Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. juni 2012 – Ciora mod Kommissionen

(Sag F-11/12)

Processprog: rumænsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________