Language of document :

Beroep ingesteld op 27 januari 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-12/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoeksters verzoek om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 te worden ingedeeld in de rang AD 11 en vergoeding van de schade die zou zijn geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 18 oktober 2011 houdende weigering om verzoekster met ingang van 1 januari 2010 te herindelen in de rang AD 11;

vergoeding van de door verzoekster geleden immateriële schade welke in redelijkheid wordt geraamd op 22 000 EUR;

subsidiair, vergoeding van verzoeksters materiële schade ter hoogte van het bedrag van 11 742,48 EUR voor het jaar 2010 plus, voor de volgende periode tot en met de datum van het in deze zaak te wijzen arrest, een te berekenen variabel bedrag, vermeerderd met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief; toevoeging, aan dit totaalbedrag, van het forfaitaire bedrag volgende uit het oordeel van het Gerecht over de vergoeding van het tweede onderdeel van de materiële schade, waarvan het bedrag voorlopig en bij wijze van indicatie kan worden vastgesteld op ongeveer 120 000 EUR;

verwijzing van de Commissie in de kosten.