Language of document :

Sag anlagt den 23. januar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-10/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved adokat S.A. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at afslå at tildele sagsøgeren dagpenge.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 24. maj 2011 og det udtrykkelige afslag på sagsøgerens klage af 24. oktober 2011 annulleres, og Kommissionen tilpligtes at betale dagpenge.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.