Language of document :

23. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-10/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjon otsus, millega keelduti hagejale päevaraha maksmisest.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 24. mai 2011. aasta otsus ja otsus, millega hageja 24. oktoobri 2011. aasta kaebus lükati sõnaselgelt tagasi, ning kohustada komisjoni päevaraha maksma;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.