Language of document :

Tožba, vložena 23. januarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-10/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je Komisija tožeči stranki zavrnila dodelitev hranarine.

Predloga tožeče stranke

Sklep Komisije z dne 24. maja 2011 in sklep o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne 24. oktobra 2011 naj se razglasita za nična,

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.