Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. novembri 2013. aasta otsus – Schönberger versus kontrollikoda

(kohtuasi F-14/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2011. aasta edutamine – Kohaldatavad protsendimäärad)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat O. Mader)

Kostja: Euroopa Liidu Kontrollikoda (esindajad: J.-M. Stenier ja B. Schäfer, hiljem B. Schäfer ja I. Ni Rágain Düro)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus jätta hageja 2011. aasta edutamismenetluse raames edutamata palgaastmele AD 13

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta P. Schönbergeri kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud.

____________

1     ELT C 138, 12.5.2012, lk 33.