Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 21. července 2016 – CC v. Parlament

(Věc F-9/12)

„Veřejná služba – Vrácení věci Soudu po zrušení – Žaloba na náhradu škody – Mimosoudní odpovědnost – Pochybení při vedení seznamu vhodných kandidátů – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EUR/A/151/98 – Rovné zacházení – Opatření vyplývající z rozsudku [důvěrné]1 – Šetření Evropského veřejného ochránce práv“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: CC (zástupce: G. Maximini, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Ecker a E. Despotopoulou, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh, aby bylo Evropskému parlamentu uloženo nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou žalobkyně utrpěla na základě pochybení při vedení jeho rezervního seznamu

Výrok rozsudku

Evropskému parlamentu se ukládá zaplatit CC částku 12 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené CC ve věcech F-9/12, T-457/13 P a F-9/12 RENV.

____________

1 Skryté důvěrné údaje.