Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 12. julija 2011

Geradon proti Svetu

(Zadeva F-102/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 30, 29.1.2011, str. 64.