Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.5.2013 – de Pretis Cagnodo ja Trampuz de Pretis Cagnodo v. komissio

(Asia F-104/10)1

(Henkilöstö – Sosiaaliturva – Vakava sairaus – Käsite – Sairaalahoito – Kuluista vastaaminen – Maksutoimiston suoraan suorittama maksu – Yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä ei aseteta kattoja majoituskustannuksille – Velvollisuus ilmoittaa vakuutetulle ennalta kohtuuttomasta laskutuksesta)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Mario Alberto de Pretis Cagnodo ja Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste, Italia) (edustaja: asianajaja C. Falagiani)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus, joka koskee päätöstä, jolla kieltäydyttiin korvaamasta kokonaan kantajan puolison sairaalahoitoon liittyneitä kuluja

Tuomiolauselma

Ispran (Italia) maksutoimiston päätös, sellaisena kuin se käy ilmi 1.10.2009 päivätystä maksutositteesta nro 10, jonka mukaan Mario de Pretis Cagnodo vastaa 28 800 euron summasta, joka vastaa Serena Trampuz de Pretis Cagnodon majoituskustannuksia, joiden on katsottu olevan kohtuuttomat, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaikki Mario Alberto de Pretis Cagnodon ja Serena Trampuz de Pretis Cagnodon oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 13, 15.1.2011, s. 42.