Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 29. februāra spriedums – AM/Parlaments

(lieta F-100/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām – Civildienesta noteikumu 73. pants – Atteikums atzīt nelaimes gadījumu par smadzeņu asinsvadu saslimšanas cēloni –Ārstu komisija– Koleģialitātes princips

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AM (Malaga, Spānija) (pārstāvji L. Levi un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji K. Zejdová un S. Seyr)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru asinsvadu saslimšanu, kas prasītājam radās 2006. gada 5. martā, ir atteikts atzīt par nelaimes gadījumu Civildienesta noteikumu 73. panta un Kopējo noteikumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku 2. panta izpratnē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

AM sedz visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 55, 19.2.2011, 37. lpp.