Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 10. februarja 2012 – Bömcke proti EIB

(Zadeva F-105/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

1UL C 30, 29.1.2011, str. 65.