Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (England and Wales), Family Division la 16 noiembrie 2020 – SS/MCP

(Cauza C-603/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Părțile din procedura principală

Reclamant: SS

Pârâtă: MCP

Întrebarea preliminară

Articolul 10 din Regulamentul Bruxelles IIa1 constituie temei pentru menținerea competenței judecătorești, fără limitare în timp, într-un stat membru în cazul în care un copil care își are reședința obișnuită în acest stat membru a fost deplasat (sau reținut) ilicit într-o țară terță în care, în urma unei astfel de deplasări (sau rețineri), acesta își dobândește noua reședință obișnuită?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 183).