Language of document :

2021 m. balandžio 6 d. Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Byla C-215/21)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Zulima

Atsakovė: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Prejudicinis klausimas

Kai vartotojai pateikia Direktyva 93/13/EB1 pagrįstus reikalavimus dėl nesąžiningų sąlygų ir reikalavimai patenkinami neteismine tvarka, pagal Ley de Enjuiciamiento Civil 22 straipsnį vartotojai turi padengti bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgiant į ankstesnius verslininko, kuris iš karto neįvykdė pateiktų reikalavimų, veiksmus. Ar toks Ispanijos proceso teisėje įtvirtintas reguliavimas yra didelė kliūtis, galinti atgrasyti vartotojus pasinaudoti teise į veiksmingą galbūt nesąžiningos sutarties sąlygos teisminę kontrolę, ir ar tai prieštarauja veiksmingumo principui ir Direktyvos 93/13 6 straipsnio 1 daliai bei 7 straipsnio 1 daliai?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).