Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Spanje) op 6 april 2021 – Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Zaak C-215/21)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Zulima

Verwerende partij: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Prejudiciële vraag

Voor het geval dat buiten het kader van de gerechtelijke procedure wordt tegemoetgekomen aan vorderingen die consumenten met betrekking tot oneerlijke bedingen instellen op grond van richtlijn 93/13/EEG1 , schrijft artikel 22 van de Ley de Enjuiciamiento Civil voor dat de consument de proceskosten draagt, zonder dat rekening wordt gehouden met de eerdere houding van de verkoper, die geen gevolg heeft gegeven aan voorafgaande aanmaningen. Vormt deze Spaanse procesregel een aanzienlijk obstakel dat consumenten kan ontmoedigen hun recht uit te oefenen op een effectieve rechterlijke toetsing van het potentieel oneerlijke karakter van contractuele bedingen en dat indruist tegen het doeltreffendheidsbeginsel en tegen artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1, van richtlijn 93/13?

____________

1     Richtlijn van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB 1993, L 95, blz. 29).