Language of document : ECLI:EU:C:2013:740

Zadeva C‑4/11

Bundesrepublik Deutschland

proti

Kaveh Puid

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Hessischer Verwaltungsgerichtshof)

„Azil – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 4 – Uredba (ES) št. 343/2003 – Člen 3(1) in (2) – Določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države – Členi od 6 do 12 – Merila za določitev odgovorne države članice – Člen 13 – Pomožno pravilo“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 14. novembra 2013

Temeljne pravice – Prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja – Obseg – Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Azilna politika – Merila in mehanizmi za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil – Uredba št. 343/2003 – Sistemske pomanjkljivosti azilnega postopka in pogojev za sprejem prosilcev v neki državi članici – Prepoved predaje prosilca za azil v to državo, ki velja za druge države članice – Posledice – Obveznost države članice, na katero je bila vložena prošnja za azil, da določi drugo odgovorno državo članico – Obveznost te prve države članice, da v primeru, ko predaja ni mogoča, sama obravnava prošnjo za azil – Neobstoj

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 4; Uredba Sveta št. 343/2003, člena 3(2) in 13)

Če ni mogoče, da država članica ne bi vedela, da sistemske pomanjkljivosti azilnega postopka in pogoji za sprejem prosilcev za azil v državi, ki je bila na podlagi meril iz poglavja III Uredbe št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, določena za prvo odgovorno, pomenijo utemeljene razloge za prepričanje, da bi bil prosilec izpostavljen resnični nevarnosti, da se bo z njim nečloveško ali ponižujoče ravnalo v smislu člena 4 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kar mora preveriti predložitveno sodišče, država članica, ki izvede postopek določitve odgovorne države članice, prosilca za azil ne sme predati državi članici, ki je bila določena kot prva odgovorna, in mora, razen v primeru, da sama obravnava prošnjo, uporabiti preostala merila iz tega poglavja, da bi ugotovila, ali je mogoče na podlagi katerega od teh meril kot odgovorno določiti kako drugo državo članico, ali, če to ni tako, člen 13 te uredbe.

Po drugi strani pa samo to, da predaja prosilca državi članici, ki je bila določena kot prva odgovorna, ni mogoča, še ne pomeni, da mora država, ki izvede postopek določitve odgovorne države članice, na podlagi člena 3(2) Uredbe št. 343/2003 sama obravnavati prošnjo za azil.

(Glej točke 30, 31, 33, 36, 37 in izrek.)