Language of document :

Tožba, vložena 13. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-44/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog, da se toženi stranki naloži plačilo odškodnine tožeči stranki za škodo, za katero tožeča stranka trdi, da jo je utrpela zaradi zahteve, ki jo je uradni zdravnik Komisije podal pri osebnemu zdravniku tožeče stranke, za predložitev nekaterih podatkov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, v kakršni koli obliki, o zavrnitvi zahteve iz sporožila tožeče stranke z dne 6. marca 2010 naj se naj se ex lege razglasi za neobstoječo, oziroma podredno, naj se razglasi za nično;

akt, v kakršni koli obliki, s katerim je tožena stranka zavrnila ugovor z dne 3. septembra 2010, naj se, če je treba, ex lege razglasi za neobstoječega, oziroma podredno, naj se razglasi za ničnega;

če je treba, naj se ugotovi, da je Dr. M, takrat uradnica Evropske komisije: a) Dr. U zaprosila, naj ji sporoči, ali se tožeča stranka "psihofarmakološko (nevroleptiki, antidepresivi) zdravi, in s katero terapijo, ali, s katero drugo terapijo se zdravi"; (b) Dr. U. sporočila, da "je v skladu s kadrovskimi predpisi, ki se uporabljajo za vse uradnike Evropske komisije ZZ uradno rezident v Bruslju od 10. aprila 2002 in ne več v Angoli, kot so odločili [njegovi] nadrejeni [...] in kot je bilo uradno sporočeno njegovemu pacientu";

če je treba naj se ugotovi nezakonitost vsakega od dejanj, s katerimi je bila povzročena škoda, in a fortiori vseh dejanj skupaj;

če je treba, naj se razglasi nezakonitost vsakega od dejanj, s katerimi je bila povzročena škoda, in a fortiori vseh dejanj skupaj;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki brez odlašanja plača znesek 10 000 EUR skupaj z obrestmi 10 % letno na ta znesek z letno kapitalizacijo od 5. julija 2010, oziroma višji ali nižji znesek, z vsemi dodatki, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen za nadomestilo navedene škode tožeči stranki;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________