Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2013 – Honnefelder v. komissio

(Asia F-42/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailun valintalautakunnan päätöksen kumoaminen – Oikeusvoimaisen päätöksen täytäntöönpano – Laillisuusperiaate – Avoimen kilpailumenettelyn uudelleenaloittamista koskevasta päätöksestä tehty lainvastaisuusväite)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Stephanie Honnefelder (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Bode)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Päätös, jolla kantaja jätettiin ottamatta kilpailun EPSO/AD/26/05 varallaololuetteloon, vaaditaan kumottavaksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Stephanie Honnefelder vastaa kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Stephanie Honnefelderin oikeudenkäyntikuluista.

____________

____________

1 EUVL C 183, 25.6.2011, s. 34.